KING  
พ.อ.สมชาย   เพ็งกรูด  ผบ.ร.16
23
Webboard
AMC
ประกวดสร้าง animation
กาพย์ห่อโคลงเห่ชมปืนใหญ่กระทรวงกลาโหม

ปกป้องสถาบัน
new....เมื่อ ๒๖ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙๐๐ กรมทหารราบที่ ๑๖ ร่วมกับเทศบาลตำบลเดิด,.องค์การบริหารส่วนตำบลดูทุ่ง พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป ได้จัดพิธีรวมพลังปกป้องสถาบันและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ณ สนามกีฬากลางกรมทหารราบที่ ๑๖ โดยมี พ.อ.วีระยุทธ รักศิลป์ เสธ.ร.๑๖ เป็นประธานในพิธี......ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..........
แจกน้ำ
new....เมื่อ 22 มี.ค. 54 เวลา 0900 หน่วย ร.16 และ ศบภ.ร.16 ได้จัดรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้ง ที่ บ.ค้อใต้ หมู่ ๒ ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จว.ย.ส. ได้แจกจ่ายน้ำให้ราษฎร สำหรับบริโภค จำนวน ๑๒,๐๐๐ ลิตร......ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..........
แนวร่วม
new.... เมื่อ 22 มี.ค. 54 เวลา1000 หน่วย ร.16 และ ศบภ.ร.16 ได้จัดกำลังพลร่วมงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมการจัดแนวกันไฟ ร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และชุมชนคนรักป่าดงมัน มีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประมาณ 300 ......ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..........
ตักบาตร new....เมื่อ 17 ก.พ. 54 กรมทหารราบที่ 16 และหน่วยขึ้นตรง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ณ หน้ากองบังคับการกรมทหารราบที่ 16 โดยมี พ.อ.วีระยุทธ รักศิลป์ เสธ.ร.16 เป็นประธานในพิธี ........ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม............
แจกน้ำ new ....มื่อ 17 ก.พ. 54 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมทหารราบที่ 16 ได้ออกแจกจ่ายน้ำช่วเหลือชาวบ้านที่ประสบภัแล้งที่ บ.โนนหัน หมู่ 7 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จว.ย.ส. โดยได้แจกจ่ายน้ำ จำนวน 6,000 ลิตร.......ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม............


 
 
ของเชิญร่วมงานวันพร้อมญาติทหารใหม่
 
  กรมทหารราบที่ 16 และ นขต.ร.16 ขอเชิญญาติพี่น้องทหารใหม่ร่วมงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2553 ผลัดที่ 2 ในวันที่ 19 มกราคม 2554 ณ กรมทหารราบที่ 16....
 
กรมทหารราบที่ 16 และ นขต.ร.16 ขอเชิญกำลังพล นายทหาร นายสิบ พลทหาร และแม่บ้าน ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย ณ กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 18 มกราคม 2554 ....
 
 
 
 
 
 
 
 
PHAVIHARN
สถิติผู้เข้าชม

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
รับสมัคร 2 ตำแหน่ง : นายทหารเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
และนายทหารรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ